NASZE SPRAWY

WBO 2023„Zielone i bezpieczne 70 i 71”

Coś nowego w tegorocznych projektach WBO? Zdecydowanie, mamy wiele nowości! Przede wszystkim koalicyjny pakiet: tylko jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. To projekty o numerach 70 i 71 pod wspólnym hasłem „Zielone i bezpieczne osiedla”, złożone przez mieszkańców Karłowic-Różanki. Nie ma konkurencji pomiędzy projektami z naszej okolicy, jak to się zdarzało wcześniej. [...]

Nietuzinkowi

Fundacja L’Arche Wspólnota we Wrocławiu istnieje na Karłowicach od prawie piętnastu lat. Prowadzimy dwa niewielkie domy pomocy społecznej o charakterze rodzinnym oraz wspólnotę [...]