WBO 2023„Zielone i bezpieczne 70 i 71”

Głosuję i głosuję co roku, ale…
Spójrzmy prawdzie w oczy. Przez trzy ostatnie lata z Karłowic-Różanki do realizacji nie zakwalifikował się żaden projekt. Ostatni sukces to Brodzik OdNowa, czyli zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na karłowickim brodziku w ramach projektu zgłoszonego w… 2019 roku. W tym roku chcemy móc wreszcie powtórzyć ten sukces.
Czy jeszcze komuś chce się działać?
To fakt, porażki zniechęcają, ale mogą też dać motywację do działania! Nasz CAL Duosfera w grudniu 2022 zaprosił wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w sprawie kolejnego WBO. Osoby, które na nie przybyły, postanowiły działać razem i zawiązały kilkunastoosobową grupę nieformalną, nazwaną roboczo „Koalicją WBO”. Odtąd pracujemy razem i w lutym wspólnie złożyliśmy pakiet projektów.
Świetnie, że ktoś działa. Ale czy to może zwiększyć szanse na sukces?
Tak! Po pierwsze, mamy pakiet projektów, czyli tylko jeden projekt ponadosiedlowy i osiedlowy, które wzajemnie się uzupełniają. W przeszłości często głosy rozkładały się na wiele projektów – teraz rozwiązujemy ten problem. Po drugie, mamy spory zespół osób zdeterminowanych do działania i zachęcamy kolejne osoby do współpracy. Po trzecie, projekt ponadosiedlowy złożyliśmy razem z przedstawicielami osiedla Osobowice-Rędzin, co zwiększa liczbę potencjalnie głosujących. Po czwarte wreszcie, nasze projekty mają nieco inną formułę niż do tej pory, Można powiedzieć, bardziej zrównoważoną.
Zrównoważona formuła?
Nasze osiedle jest rozległe i ma wiele miejsc wymagających nakładów finansowych. Dlatego też nasze projekty podzieliliśmy na małe elementy. Chcemy, żeby każdy mieszkaniec osiedla miał szansę zmienić coś w swoim bliskim otoczeniu – niezależnie od tego, gdzie mieszka. Projekt osiedlowy obejmuje 3 lokalizacje, zaś projekt ponadosiedlowy aż 10 – z czego 9 na naszym osiedlu i 1 na Osobowicach – Rędzinie. Wszystkie zgłoszone elementy to pomysły na „zielone i bezpieczne” osiedla.
Co rozumiecie przez „zielone osiedla”?
Przede wszystkim nowe parki i skwery. Chcemy, żeby tereny należące do miasta zostały przeznaczone na tereny zielone, a nie na kolejną zabudowę mieszkaniową! W planie jest także rewitalizacja już istniejących, ale niedoinwestowanych terenów parkowych.
Ok, rzeczywiście zielone. A „bezpieczne”?
Tu mamy oświetlenie trzech przejść dla pieszych oraz oświetlenie alejek parkowych w ważnych miejscach komunikacyjnych. Chcemy, żeby w newralgicznych lokalizacjach mieszkańcy mogli się bezpiecznie przemieszczać – zwłaszcza pieszo i na rowerze.
Świetnie, ale czy na to wszystko, co zaproponowano, wystarczy funduszy?
W tym roku wnioskujemy łącznie o 4 mln złotych, w tym 1 mln na projekt osiedlowy oraz 3 mln na projekt ponadosiedlowy. Elementy projektowe zapisane zostały tak, by prace można było podzielić na etapy.

Chcielibyśmy przede wszystkim „zarezerwować” miejsca szczególnie atrakcyjne dla mieszkańców – tak, by były przeznaczone na tereny rekreacyjne, a nie pod sprzedaż i zabudowę. Jednocześnie wiemy doskonale, że nie wszystko uda się zrobić od razu. Zakładamy długofalowe działanie na wiele lat. Nasz plan to wygranie trzech kolejnych edycji WBO, wówczas liczymy, że uda się wszystkie projekty zrealizować do końca.
Podoba mi się! Jak pomóc w propagowaniu projektów?
Zapraszamy! Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły promocyjne. Każda osoba, która chce się włączyć, jest mile widziana. Liderzy są obecni na piknikach, festynach i innych wydarzeniach osiedlowych, można porozmawiać z nimi bezpośrednio. Zapraszamy także na naszą grupę na facebooku Team WBO #70 #71 (facebook.com/groups/teamwbo) oraz do kontaktu mailem: karlowicerozanka@e.wroclife.pl

PRZEWODNIK PO PROJEKTACH #70 i #71 „Zielone i bezpieczne osiedla”.
Spójrzmy na mapkę, na której literami oznaczono lokalizację elementów projektów i przespacerujmy się wspólnie!

A) Rewitalizacja „Historycznego Ogrodu Howarda”, Mirowiec. W projekcie ponadosiedlowym oświetlenie jednej alejki; w projekcie osiedlowym – mały plac zabaw lub rewitalizacja dwóch wgłębników (w zależności od kosztów).
Jesteśmy na Mirowcu, z ulicy Krzywoustego chcemy dojść do Kętrzyńskiej, wybieramy ścieżkę wśród zieleni przez ROD „Wytchnienie” – szybko i przyjemnie docieramy do celu. Trudniej byłoby jesienią i zimą – na alejkach błoto, kałuże, a wieczorem zupełnie ciemno. Mieszkańcy od kilku lat postulują o oświetlenie i utwardzenie alejek, jak do tej pory udało się to dla jednej ścieżki, a dla wszystkich jest już wykonana dokumentacja projektowa. Wykonanie małego placu zabaw lub wgłębników stworzy przestrzeń do spotkań i rekreacji. Teren jest wpisany do rejestru zabytków, a jego rewitalizacja może być przykładem połączenia funkcji ogródków działkowych z funkcją rekreacyjną dla mieszkańców. Kontynuujemy ideę miasta-ogrodu Ebenezera Howarda z 1898 roku.

B) Nowy park „Park Młodych Ekologów”, Aleja Kasprowicza 27-29. W projekcie osiedlowym: odnowienie ogrodzenia, ochrona dębu szypułkowego. W projekcie ponadosiedlowym: wykonanie projektu i jednej alejki z oświetleniem
Przechodzimy południową stroną Alei Kasprowicza i zatrzymujemy się naprzeciw Kościoła św. Antoniego. Mamy przed sobą wszelkie odcienie zieleni, gąszcz trawy, krzewów, wyniosłych starych drzew i zaniedbaną, zaśmieconą ścieżkę z betonowych płyt prowadzącą do wałów. Wchodzić? Nie wchodzić? Teren, jakby zapomniany, wśród zagospodarowanych wkoło działek, nie zachęca w tej chwili do spacerów. A może, bez zbytniego ingerowania w bujną przyrodę, stać się miejscem wytchnienia i obserwacji natury! Warto się pospieszyć, by nie stał się placem budowy… Teren objęty jest opieką konserwatora zabytków jako element dawnych Karłowic.

C) Rewitalizacja Skweru Bełzy: wykonanie jednej alejki
Zmierzamy wśród zabytkowych willi Aleją Asnyka, w kierunku ulic Konopnickiej i Czajkowskiego. Natrafiamy na niewielki, nieco zaniedbany, ale urokliwy skwer, porośnięty starodrzewiem. Niegdyś, od XVIII wieku do lat 60. XX wieku znajdował się tu cmentarz parafialny Friedhof in Carlowitz. Na pewno pamiętają go potężne kasztany, ale oprócz drzew nie znajdziemy tu żadnych innych śladów dawnego przeznaczenia skweru. Dziś mieszkańcom służy do rekreacji i jest także bardzo uczęszczanym ciągiem pieszo-rowerowym. W 2019 roku opracowano koncepcję rewitalizacji skweru, obejmującą wytyczenie nowych alejek. Obecnie wnioskujemy o wykonanie jednej ścieżki; w kolejnych latach będziemy starać się o realizację kolejnych.

D) Nowy skwer „Polanka przy wąskotorówce” w miejscu dawnej stacji kolejki: instalacja tablicy upamiętniającej kolej wąskotorową
Schodzimy z Mostu Trzebnickiego zachodnim chodnikiem, ulicą Żmigrodzką idziemy w kierunku ulicy Broniewskiego. Jesteśmy w ruchliwym miejscu: gwar i hałas ulicy, spory ruch pieszy. Przydałoby się więcej zieleni! Chcemy tu stworzyć przyjazny dla mieszkańców mini-park łączący osiedle z błoniami nad Odrą. Proponujemy nowe nasadzenia, dużo zieleni i małą architekturę oraz… upamiętnienie kolejki wąskotorowej. Wrocławska Kolej Dojazdowa biegła tędy jeszcze w latach 60. XX wieku. W planie mamy symboliczne „odtworzenie” odcinka torów, przy których dokładnie tutaj przed laty znajdowała się stacja. Wraz z nimi powstanie stała ekspozycja z grafikami, zdjęciami i mapami dokumentującymi historię wrocławskiej wąskotorówki. Pierwszy etap inicjatywy obejmuje montaż tablicy pamiątkowej na temat kolejki. Zakładamy realizację założenia etapami w kolejnych edycjach WBO.

E) Nowy skwer na Polance: etap I
Przechodzimy nieco dalej między blokami Polanki – a może podjeżdżamy? Chodnikiem lub ścieżką rowerową wzdłuż południowej strony ulicy Broniewskiego migiem znajdujemy się przy Bałtyckiej. Tu trzy ulice: Broniewskiego, Bałtycka i Macedońska wycinają trójkątny trawnik. To dość niepozorne miejsce może stać się rozpoznawalne i użyteczne dzięki „psiej ścieżce”. W planie jest tu nieogrodzony teren przeznaczony dla właścicieli psów, z elementami do ćwiczeń dla pupili. W tym roku, jako etap I, zaplanowano wykonanie dwóch ścieżek i postawienie dwóch ławek.

F) Nowe nasadzenia przy Szkole Podstawowej nr 50, wzdłuż ulicy Bałtyckiej
Przechodzimy jeszcze nieco dalej, przez dwupasmową ulicę Bałtycką i tory tramwaju linii 15. Przy Szkole Podstawowej nr 50 jest miejsce w sam raz na nasadzenie drzew lub krzewów, które dadzą nam cień, oczyszczą powietrze i zniwelują hałas. Posadźmy je, drzew nigdy za wiele!

G) Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 20
Teraz pora uruchomić wyobraźnię. Jest listopadowy dzień, godzina 17:20. Skończyliśmy właśnie lekcje na drugą zmianę w Szkole Podstawowe nr 20 i z plecakiem pełnym wiedzy wracamy do domu na Mochnackiego. To całkiem blisko, ale już zupełnie ciemno, a ulica Kamieńskiego jest ruchliwa… przydałoby się oświetlenie przejścia dla pieszych!
W naszym projekcie wskazaliśmy dwa przejścia – ważne ze względu na bezpieczeństwo uczniów, ale także i innych mieszkańców tego rejonu.

H) Krasnale Różanka i Karłowiczek na Polanie Karłowickiej: projekt i wykonanie
Niedzielny spacer? Jeśli potrzebna jest chwila odpoczynku, nie ma lepszego miejsca niż Polana Karłowicka. Może się tu pojawić kolejna para sympatycznych wrocławskich krasnali, która będzie nas witać na Polanie. To następny powód (a nawet dwa!), żeby spędzić miłe chwile na naszym osiedlu.