Author
Aleksandra Bolek

SENIORZE włącz się!

Czasami łatwo powiedzieć: „nie siedź w domu”. Ale gdzie mam pójść? Co ze sobą zrobić? Od momentu przejścia na emeryturę świat jest inny i po pierwszej chwili radości okazuje się, że zmienia się często na tyle poważnie, że senior nie znajduje dla siebie możliwości „rozwoju”. [...]

WBO 2023„Zielone i bezpieczne 70 i 71”

Coś nowego w tegorocznych projektach WBO? Zdecydowanie, mamy wiele nowości! Przede wszystkim koalicyjny pakiet: tylko jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. To projekty o numerach 70 i 71 pod wspólnym hasłem „Zielone i bezpieczne osiedla”, złożone przez mieszkańców Karłowic-Różanki. Nie ma konkurencji pomiędzy projektami z naszej okolicy, jak to się zdarzało wcześniej. [...]

Lato na osiedlu

Centrum Aktywności Lokalnej Duosfera nie cichnie w lecie. Lato to głównie czas aktywności dzieci i czas spędzony na świeżym powietrzu. Dzięki dwóm wakacyjnym wydarzeniom, Wakacyjna Przygoda z Fundacją Emma oraz PARKI ESK – Emocje-Sport-Kultura – Letnia przygoda z Fundacją Emma mieszkańcy osiedla na nudę nie narzekają. [...]