PO PARTNERSKU NA OSIEDLU

Idea partnerstwa opiera się na współdziałaniu, współdecydowaniu, konsultowaniu oraz wzajemnym informowaniu. Impulsem do jego powstania było przekonanie, że w dzisiejszym świecie problemy i wyzwania, przed którymi stoją różne podmioty świadczące usługi z zakresu pomocy, aktywizacji, edukacji, bezpieczeństwa oraz integracji społecznej są skomplikowane, i wieloaspektowe. Dlatego skuteczne i sprawne wspieranie pojedynczych osób, grup mieszkańców i całych lokalnych społeczności wymaga połączenia sił (kapitału, wiedzy, umiejętności, informacji i zasobów) instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych liderów, osób prywatnych i biznesu. Aktualnie członkami „Partnerstwa Polanka” jest ponad 50 podmiotów, zlokalizowanych na terenie naszego osiedla.
Partnerstwo nie jest związkiem. Od początku było i jest przestrzenią do budowania relacji między poszczególnymi członkami tak, aby troska o dobro wspólne nie była przysłaniana przez osiąganie korzyści indywidualnych partnerów. I tak, przez te 15 lat udało się znaleźć czas na realizowanie wspólnych inicjatyw, budowanie pozytywnych relacji, rozwiązywanie konfliktów, sprawną komunikację i wierność wypracowanym na początku wartościom. Należą do nich: dbanie o ludzi, wspólny cel, jakość życia, poczucie bezpieczeństwa. Jednogłośnie tajemnicą sukcesu „Partnerstwa Polanka”, według jego aktualnych koordynatorek – Katarzyny Kopyckiej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ewy Suchożebrskiej z Fundacji Emma, jest przekonanie poparte wieloletnim doświadczeniem, że razem mamy dużo większą moc oddziaływania i wprowadzania zmian w środowisku lokalnym niż indywidualne organizacje, czy instytucje. Nie zapominamy jednak przy tym, że partnerstwo jest jedną z najtrudniejszych form współpracy i trzeba o nie dbać. Nasze regularne spotkania, codzienna wymiana informacji i świadomość, że zawsze możemy na siebie liczyć daje nam siłę do stawiania czoła wszelakim problemom naszych mieszkańców oraz odwagę do podejmowania coraz ambitniejszych inicjatyw.

Masz siedzibę, działasz na terenie Osiedla Karłowice-Różanka – chcesz włączyć się w działania „Partnerstwa Polanka” – zapraszamy! Napisz na kontakt@emma.org.pl, a powiadomimy Cię o naszym kolejnym spotkaniu. Ten certyfikat czeka właśnie na Ciebie.

KLUB SENIORA NAZARET – WYJĄTKOWA SPOŁECZNOŚĆ

Tuż obok kościoła parafialnego pw. św. Antoniego przy al. Kasprowicza 26 mieści się siedziba naszego Klubu – Klubu Seniora Nazaret. Wszystko zaczęło się w 2013 roku z inicjatywy sióstr Tercjarek. W zamyśle było stworzenie przestrzeni przyjaznej seniorom, z której będą mogli korzystać mieszkańcy Karłowic i nie tylko. Udało się! Świętując w bieżącym roku 10 lat istnienia możemy pochwalić się liczącą około 80 osób społecznością, która stale się powiększa.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych prowadzimy dla nich profesjonalne zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, aktywności psychoruchowej, komunikacji społecznej czy np. zajęcia wokalne. Zapraszamy także ciekawych gości, specjalistów z różnych dziedzin, organizujemy wspólne wyjścia kulturalne, wycieczki czy też imprezy taneczne. Wszystko po to, by nasi seniorzy mogli się rozwijać, zwiększać swoją świadomość oraz podnosić jakość swojego życia na różnych poziomach. Zajęcia prowadzimy w pomieszczeniach przystosowanych specjalnie dla osób starszych, a także niepełnosprawnych. Nasza kadra stale się rozwija, dokształca. Zależy nam na tym, by nieustannie zaciekawiać osoby przychodzące do nas oraz by przede wszystkim czuły się one u nas bezpieczne. Nasze działania to także współpraca z innymi organizacjami prosenioralnymi i nie tylko. Aktywnie włączamy się także w festyny, pikniki organizowane na terenie osiedla. Współpracujemy min. z Wrocławskim Centrum Seniora, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego czy Radą Osiedla Karłowice-Różanka. Obecnie jesteśmy pod skrzydłami Fundacji Antoni, angażującej się także w działania pomocowe dla osób w kryzysie bezdomności. Nasze działania częściowo są współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Zapraszamy do nas wszystkich tych, którzy są już w wieku senioralnym (60+) i chcieliby dzielić swój wolny czas z innymi. Pomyślcie o swoich bliskich, ale także znajomych czy sąsiadach. Pomóżcie osobom samotnym dotrzeć do nas.
Zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage-a na Facebooku (Klub Seniora Nazaret) lub do bezpośredniego kontaktu – Al. Kasprowicza 26.
Poniżej jeszcze słów kilka o naszej kadrze:
· Br Rafał Gorzołka – franciszkanin, prezes Fundacji Antoni – człowiek orkiestra, z wyjątkowym poczuciem humoru, altruista, który swoje życie poświęcił działaniom pomocowym na rzecz innych.
· Marzena Kegel – koordynatorka Klubu Seniora, tancerka, miłośniczka opery i sztuki, szczęśliwa mama dwójki dzieci.

Barbara Nawrot (autorka artykułu) – instruktorka zajęć ruchowych, naturoterapeutka, masażystka, miłośniczka ziołolecznictwa, terapii naturalnych, zwolenniczka holistycznego spojrzenia na człowieka.

STOWARZYSZENIE POMOCY „LUDZIE LUDZIOM”

Rok 2022 upłynął w Stowarzyszeniu Pomocy „Ludzie Ludziom”, prowadzącym Dom Socjalny dla Mężczyzn z siedzibą przy ul. Obornickiej 85A, w cieniu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Konflikt stworzył nowy, smutny rozdział w europejskiej historii.
Mieszkańcy Domu Socjalnego, mimo iż sami wymagają wsparcia, brali czynny udział we wspieraniu uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Domu. Nadto, Stowarzyszenie wspólnie z mieszkańcami zorganizowało 8 transportów z odzieżą, środkami czystości, żywnością, sprzętem rehabilitacyjnym i in. na Ukrainę. Dzięki Poczcie Polskiej, która umożliwiła darmowe wysyłanie paczek na Ukrainę, mieszkańcy Domu Socjalnego wysłali samodzielnie 98 paczek z żywnością (ok. 2 tony).

W roku 2022 Stowarzyszenie zostało laureatem VII Edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „Dla Dobra Wspólnego” w kategorii Instytucja. Prezes Stowarzyszenia został uhonorowany przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka Złotą Odznaką Honorową Wrocławia „Wratsilavia Grato Animo” – Wrocław z wdzięcznością, pracownicy Stowarzyszenia zaś – Medalem Zasłużony dla Wrocławia „Merito de Wratislavia” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę.
Nie udało się pobić 20-letniego rekordu w Mistrzostwach Świata w Rzucie Reklamówką (32,5 m). Tegoroczny zwycięzca odrzucił od siebie piętno bezdomności na 25 m. Za rok ma być lepiej!

Erazm Humienny – założyciel i prezes Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”, twórca dekompresji społecznej, twórca prac na cele społeczne w ramach wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej we Wrocławiu, członek Komisji Rewizyjnej Banku Żywności we Wrocławiu, członek Rady głównej do Spraw społecznej Readaptacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, marynarz, płetwonurek, skoczek spadochronowy, miłośnik sztuki użytkowej (przedwojennych wieszaków, żelazek i in.), ojciec trójki dzieci, mąż wspaniałej żony.

WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI – DAJEMY WĘDKĘ!

To miejsce, które wspiera mieszkańców Wrocławia w trudnej sytuacji życiowej. Trzy główne obszary działań to Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, program Wrocław Na Językach Świata oraz Reintegracja Społeczna. Każde z nich skierowane jest do innej grupy odbiorców, dzięki czemu wiele grup społecznych otrzymuje wsparcie w różnych obszarach życia.
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
Jest ono inicjatywą samorządu miejskiego (Wrocławskie Centrum Integracji) i kuratorskiej służby sądowej okręgu wrocławskiego. W ramach zadania na terenie miasta organizowane są prace społeczne dla osób kierowanych do Wrocławskiego Centrum Integracji w związku z orzeczoną karą ograniczenia wolności. Współpracujemy z ponad 60 podmiotami, na co dzień korzystającymi z nieodpłatnych prac na cele społeczne – szkołami, przedszkolami, żłobkami, bibliotekami, fundacjami, stowarzyszeniami, radami osiedli i wieloma innymi. Każdego roku na ich rzecz realizowanych jest ponad 50 000 godzin prac.
Od 2016 roku zakres wykonywanych prac został poszerzony o usuwanie aktów wandalizmu i mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej Wrocławia. W tym czasie na platformę WCSN wpłynęło ponad 400 zgłoszeń (wrzesień 2019 r.). Do września 2019 r. z przestrzeni miejskiej usuniętych zostało 1660 symboli, napisów i wlepek nawołujących do nienawiści.

Jak zgłosić mowę nienawiści, która jest w mojej przestrzeni?
Wystarczy wejść na stronę internetową WCSN (Centrum Zgłoszeń) i przesłać zdjęcie oraz podać lokalizację napisu. Na tym kończy się Twoja rola. Resztą zajmuje się zespół WCSN, który planuje wizytę we wskazanej lokalizacji, aby zamalować niechciany napis. Takie zgłoszenie jest anonimowe.
Wrocław na językach świata
Wyrównujemy szanse obcokrajowcom – mieszkańcom Wrocławia, zgłaszającym potrzebę posługiwania się językiem polskim. Pomagamy tym, którym brak środków na opłacenie lekcji języka polskiego utrudnia naukę i pracę. W projekcie uczestniczą wolontariusze – dorośli mieszkańcy Wrocławia, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną. Ułatwiamy poznanie Wrocławia i jego mieszkańców. Spotkania pozwalają na przełamanie barier nie tylko językowych, ale kulturowych oraz religijnych. Uczniowie-obcokrajowcy skorzystali z ponad 30 000 godzin nauki języka polskiego, co pozwoliło im lepiej funkcjonować w sferze zawodowej i w szkole. Korzystają z dostępu do kultury i uczestniczą w życiu społecznym i gospodarczym, przyczyniając się do rozwoju miasta. Od 2016 roku chęć nauki języka polskiego zgłosiło ok. 4500 obcokrajowców, zaś chęć pomagania w nauce ponad 1300 wolontariuszy. W ubiegłym roku potrzeby w obszarze nauki języka polskiego zgłosiło dużo więcej osób niż zakładaliśmy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób uczących języka polskiego udało się odpowiedzieć na potrzeby kursantów.
By stać się nauczycielem języka polskiego lub uczniem wystarczy wypełnić odpowiedni formularz.
Reintegracja Społeczna
To przede wszystkim cykl szkoleń zawodowych, które pomagają w odnalezieniu się od nowa na rynku pracy i w życiu społecznym. Program pozwala na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, pomagających w znalezieniu zatrudnienia.

Co otrzymuje uczestnik szkoleń
Bezpłatne szkolenia w ramach grupy zawodowej, wypłatę świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy z tytułu codziennych zajęć w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (wypłata wolna od zajęć komorniczych), opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie NNW, naukę obsługi komputera, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika, badania lekarskie, odzież roboczą i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, codzienny posiłek.
Kto może się zakwalifikować
Uczestnikami mogą zostać osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Według ustawy są to:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Jak się zakwalifikować do wybranej grupy w trzech krokach:

 1. Należy złożyć wniosek we Wrocławskim Centrum Integracji
 2. Wniosek zostaje zaopiniowany przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata
 3. Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydat zostaje przyjęty do Wrocławskiego Centrum Integracji (podpisany zostaje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego)
  Oczekujemy od uczestnika codziennej obecności, zaangażowania w zajęcia, trzeźwości.
  Jesteśmy otwarci na każdą osobę, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej np. bezdomność, uzależnienie, przemoc w rodzinie, zaburzenia psychiczne, trudności w odnalezieniu się w społeczeństwie.

Aleksandra Wojtaszak – pracuje we Wrocławskim Centrum Integracji jako specjalistka w dziale do spraw aktywizacji.

BEZPIECZNIE NA ROWERZE I HULAJNODZE ELEKTRYCZNEJ

Lato zagląda do okien. Słońce i temperatura skłania do zamiany samochodu na rower lub hulajnogę. Wrocław dysponuje silną infrastrukturą sprzyjającą poruszaniu się na rowerach i hulajnogach. Wybudowano nowe drogi dla rowerów, zwiększyła się także sieć stacji rowerowych i UTO, dzięki którym mieszkańcy naszego miasta mogą je wypożyczyć. Wśród osób korzystających z prywatnych i miejskich jednośladów znajdują się zarówno doświadczeni cykliści, jak i osoby, które jeżdżą sporadycznie i być może nie do końca zapoznały się z przepisami ruchu drogowego. Wraz z dużą liczbą osób korzystających z jednośladów, wzrasta ilość wykroczeń popełnianych przez kierujących. Najczęstsze z nich to: jazda po chodniku i nie zwracanie uwagi na pieszych oraz przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych.

Kierujący rowerami i hulajnogami jeżdżą niejednokrotnie w sposób brawurowy, zagrażając bezpieczeństwu innych użytkowników dróg.

Przypominamy, że w myśl artykułu 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

 • Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.
 • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
 • Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się: 1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a; 2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach; 3) czepiania się pojazdów. 3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 • Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
 • Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Pamiętaj również! – kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością do 20 km/h; – jadąc chodnikiem należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego; – kierujący hulajnogą elektryczną nie może utrudniać ruchu i musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Zabrania się: – kierowania hulajnogą elektryczną przez małoletniego poniżej 10. roku życia (chyba że w strefie zamieszkania i pod czujnym okiem opiekuna). Dzieci powyżej 10 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
Dla osób powyżej 18 roku życia nie określono wymagań; – przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; – ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; – jazdy rowerem oraz hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.
Parkowanie: nie zostawiaj roweru, hulajnogi gdzie popadnie, tylko na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu 1,5 m odległości. Przypominamy również, że: strażnik miejski może nałożyć mandat karny na osobę kierującą hulajnogą elektryczną m.in. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, w wysokości do 5000 tys. zł.
Pamiętajmy, że chodnik to nie tor wyścigowy!
Dbajmy o swoje bezpieczeństwo w mieście!

Beata Dopierała – w Straży Miejskiej Wrocławia pracuje 27 lat. Początkowo (18 lat) w Referacie Patroli Konnych, później jako Strażnik Osiedla Kleczków. W 2016 roku stworzyła program dla dzieci „MiniRatownik”, który jest najpopularniejszym programem profilaktycznym realizowanym przez SM. Obecnie na stanowisku zastępcy kierownika w Zespole ds. koordynacji programów prewencyjnych, w którym poza zajęciami edukacyjnymi zajmuje się pisaniem artykułów na stronę internetową, a także prowadzeniem portali społecznościowych. Prywatnie mama trójki dzieci, ukończyła Wyższą Szkołę Medyczną na kierunku pielęgniarstwo, wielka miłośniczka koni (wiele lat jeździła na wyścigach konnych).