Innowacyjne osiedle

Przez cały czas trwania projektu mieszkańcy pracowali nad innowacyjnymi i skutecznymi rozwiązaniami, które mogą wpłynąć na komfort osiedlowego życia, czy to na wałach nad Odrą, czy w kwestii bezpieczeństwa czy w funkcjonowaniu ogrodu społecznego.

Za uczestnikami i uczestniczkami projektu kilkadziesiąt godzin regularnych spotkań, wynikiem których powstały prototypy rozwiązań jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy osiedla. Z uwagi na to, że pracowaliśmy metodą Design Thinking problemy zostały przeformułowanae na wyzwania projektowe, z którymi zmierzyli się uczestnicy projektu – mieszkańcy naszego osiedla.

 1. Poprawa bezpieczeństwa dzieci na osiedlu. Wyzwanie: Jak moglibyśmy pomóc Łukaszowi (chłopiec w wieku 8-12 lat) pokonywać drogę z domu do szkoły/na plac zabaw tak, aby czuł się bezpiecznie i ani on, ani jego rodzice nie odczuwali strachu?
 2. Stworzenie miejsca, które pozwalałoby rodzicom z dziećmi spędzić czas na świeżym powietrzu. Wyzwanie: Jak moglibyśmy pomóc Zosi (mama, mieszkanka w wieku 25+) uczestniczyć w życiu ogrodu społecznego tak, aby mogła razem z dzieckiem/dziećmi spędzić ciekawie i pożytecznie czas na świeżym powietrzu w bezpiecznej atmosferze?
 3. Wzrost świadomości mieszkańców na temat aktywności organizowanych dla nich na osiedlu. Wyzwanie: Jak moglibyśmy poinformować panią Karolinę (mieszkanka w wieku 30+) o lokalnie organizowanych wydarzeniach (np. zajęcia nordic walking) tak, aby wzięła w nich udział?
 4. Poprawa komfortu poruszania się po wałach pieszych i rowerzystów. Wyzwanie: Jak moglibyśmy pomóc panu Piotrowi (mieszkaniec w wieku 60+) poruszać się wygodnie i bezpiecznie po wałach tak, aby poprawić komfort rodzinnych spacerów (pieszych i rowerowych)?
 5. Konieczność budowania postaw proekologicznych wśród nastolatków. Wyzwanie: Jak moglibyśmy wzmocnić postawę ekologiczną Janka (nastolatek), aby jego styl życia był zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju?
  Następnie w wyniku głosowania uczestnicy wybrali pomysły, które były możliwe do wdrożenia w ramach projektu. Do realizacji wybrane zostały trzy pierwsze pomysły (1, 2, 3). Każda grupa, która pracowała nad swoim pomysłem, opisuje go poniżej. Ponadto pomysł dotyczący poprawienia komfortu użytkowania wałów nad Odrą (4) został przekazany Oficerce Pieszej oraz jest brany pod uwagę jako możliwy do zrealizowania w ramach nadchodzących edycji WBO.
 1. Skład grupy: Izabela, Agnieszka, Dorota, Aksana – autorka tekstu:
 1. Skład grupy: Izabela, Agnieszka, Dorota, Aksana – autorka tekstu:

Projekt powstał z myślą o konieczności zwrócenia uwagi na jedną z podstawowych potrzeb ludzi – potrzebę bezpieczeństwa. Po wywiadzie, przeprowadzonym na osiedlu w celu zdiagnozowaniu potrzeb i zapotrzebowania mieszkańców, wyłoniony został wątek, który wskazano jako najważniejszy – bezpieczeństwo dzieci na drodze, zwłaszcza kiedy robi się ciemno. Zaproponowanych zostało kilka rozwiązań podnoszących świadomość i zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W efekcie opracowanego rozwiązania zaplanowano przeprowadzenie kampanii informacyjnej, której celem będzie uwrażliwienie dorosłych mieszkańców na zagrożenia czyhające na dzieci samodzielnie poruszające się po osiedlu. Główny element kampanii to „Ulotka, nie ulotka” czyli torba na pieczywo z nadrukiem o tematyce bezpieczeństwa dzieci na drodze, która będzie dostarczona do lokalnych punktów sprzedaży pieczywa i w ten sposób trafi pod strzechy. Hasła wraz ze znakami rozpoznawalnymi osiedla będą nakładane przez szablon na torbę. Wskazane rozwiązanie bezpośrednio nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa, jednak łączy kwestie bezpieczeństwa z integracją mieszkańców i mieszkanek oraz uwrażliwieniem na tematy ważne społecznie. Tak wymyślona torba jest niekonwencjonalnym rozwiązaniem, zwracającym uwagę na zagadnienie i konieczność odpowiedniego zachowania na drodze różnych użytkowników ruchu drogowego.

 1. Skład grupy: Jadwiga, Ewa, trzy Katarzyny (jedna jest autorką tekstu):
  Od jesieni ubiegłego roku w kilkuosobowym zespole złożonym z mieszkańców osiedla Różanka-Karłowice pod skrzydłami Centrum Aktywności Lokalnej „Duosfera” pracujemy nad stworzeniem Różankowego Ogrodu Społecznego na terenie ROD Różanecznik, który byłby otwarty dla każdego mieszkańca osiedla. Wyzwaniem postawionym nam przez mieszkańców osiedla jest pytanie, jak moglibyśmy pomóc Zosi, młodej mamie, mieszkającej na naszym osiedlu, aby mogła w pełni korzystać z Różankowego Ogrodu Społecznego wraz z dziećmi w bezpiecznej atmosferze. Zadanie to jest bardzo istotne, ponieważ jest odpowiedzią na wzrastającą potrzebę mieszkańców naszego osiedla, jaką jest żywy kontakt z naturą, poprzez fizyczne doświadczanie jej cykliczności i piękna.
  Różankowy Ogród Społeczny tworzony jest przez mieszkańców osiedla jako oddolna inicjatywa w partnerstwie z zarządem ROD Różanecznik i już dziś zapraszamy i Ciebie byś dołączył(a) do naszych działań, jeśli czujesz zew, aby cieszyć się naturą i spędzać czas w przyjaznej atmosferze niedaleko od swojego domu. Działkowanie na wspólnej przestrzeni nie tylko pozwala na żywy kontakt z ziemią, uprawę warzyw czy owoców, ale również sprzyja nawiązywaniu relacji z innymi mieszkańcami osiedla.
  Warto podkreślić, że Różankowy Ogród Społeczny nie tylko służyć będzie mieszkańcom osiedla jako miejsce rekreacji i odpoczynku, ale również będzie pełnić ważną rolę edukacyjną. Będziemy organizować tam warsztaty z zakresu ekologii, ogrodnictwa, zielarstwa, a także spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji, którzy będą dzielić się z mieszkańcami swoją wiedzą i doświadczeniem.
  Wszystkie te działania pozwolą na tworzenie jeszcze silniejszej społeczności osiedla Różanka-Karłowice oraz pozytywnie wpłyną na rozwój społeczny i kulturalny „naszej” części miasta. Różankowy Ogród Społeczny to miejsce dla całej społeczności osiedla, gdzie każdy może czuć się jak u siebie w ogrodzie i odpoczywać w pięknie przyrody.
 1. Skład grupy: Izabela, Zenon, Elżbieta, Sonia, Renata, Justyna – autorka tekstu:
  Nasza grupa zajęła się problemem przepływu informacji na naszym osiedlu. Wyszliśmy od tego, że wiele ciekawych inicjatyw i wydarzeń dzieje się wokół nas, ale niekoniecznie wiele osób o tym wie. W procesie „design thinking”, by skonkretyzować problem, sformułowaliśmy nasz cel w następującym zdaniu: „Jak poinformować panią Karolinę o lokalnie organizowanych wydarzeniach tak, aby wzięła w nich udział?”.
  Zastanawialiśmy się, jak dotrzeć szczególnie do tych mieszkańców, którzy lokalnych informacji nie szukają w internecie. Otrzymaliśmy zadanie przygotowania ankiet i porozmawiania z mieszkańcami. Nasi rozmówcy wskazywali, że oprócz mediów społecznościowych i stron internetowych najchętniej sięgają po gazety oraz czytają rozwieszane na osiedlu ogłoszenia.
  Spośród wielu pomysłów na poprawienie dostępności informacji wybraliśmy następujący – zbudowaliśmy prototyp nakładek na tablice ogłoszeń należące do CAL Duosfera i naszej Rady Osiedla. Chcielibyśmy, by tablice były bardziej widoczne, ciekawsze i zachęcały do zaglądania do wywieszanych na nich ogłoszeń. Mają także umożliwiać doczepianie do nich okolicznościowych elementów, na przykład dekoracji wiosennych, czy kotylionów na Święto Niepodległości. Jedna z członkiń naszej grupy, grafik Elżbieta Kocowska, zaprojektowała nakładki, nawiązując do elementów architektury naszego osiedla. Na początku maja uzyskaliśmy akceptację projektu nakładek od plastyka miejskiego i w dalszych krokach chcemy zlecić wykonanie i montaż co najmniej jednej nakładki. Jesteśmy ciekawi, jak spodoba się mieszkańcom. W ramach naszego projektu został także zwiększony aktualny nakład Kuriera Karłowickiego i miejsca dystrybucji, by mógł trafić do tych osób, które nie miały szansy go jeszcze czytać.
 1. Skład grupy: Grażyna, Wiesława, Krystyna:
  Projekt„Zagospodarowanie wałów nad Odrą na odcinku od mostu Trzebnickiego do mostów Warszawskich” zakłada:
 • Przeniesienie ruchu rowerowego z głównego pasa wału, na lewą stronę wału „u podnóża” (teren pomiędzy ścianą wału a domami jednorodzinnymi). Wykarczowanie zarośli, wyrównanie nawierzchni szutrem lub wyłożenie trasy gumolitem.
 • Oznaczenie znakami drogowymi, że miejsce do jazdy rowerem nie odbywa się górną częścią wału. Znaki zachęcające do jazdy ścieżką obok wału. Oznaczenie na tablicach informacyjnych oraz drogowych, że powstała tu nowa „Rowerowa Autostrada Karłowicka”.
 • Ustawienie na brzegu górnej części wału (części spacerowej) ławek – miejsc do odpoczynku, w postaci 3 kłód drzew, o wymiarach: długość 2-3 m i szerokość (co najmniej) 40-50 cm. Kłody okorowane, zabezpieczone przed złymi warunkami atmosferycznymi, pomalowane na jasne, żywe kolory.
 • Ustawienie koszy na śmieci, w postaci wydrążonych pni drzew, o wymiarach 60 cm x 50 cm. Pnie wyłożone w środku plastikowymi workami, do łatwego i wygodnego opróżniania.

Spacerując po osiedlu, rozglądnijmy się wokół. Być może innowacja, którą mieszkańcy i mieszkanki zrealizowali w ramach projektu, znajduje się tuż obok.

„Projekt realizowany przez Fundację Emma pt.: „Karłowice-Różanka – tu mieszkam, działam i zmieniam” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030