Sukces głosowania w WBO na Karłowicach

W tegorocznym głosowaniu we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim wybrane zostały cztery projekty na terenie Karłowic, które zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Skwer Bełzy
Pierwszy z projektów dotyczy skweru Bełzy przy Akademii Wojsk Śródlądowych – powstanie tu siłownia dla seniorów oraz koncepcja na edukacyjną instalację z piaskiem i wodą. Jest to I etap działań, o przyszłe będziemy się starali w kolejnych edycjach WBO. Projekt miał numer #22, zdobył 615 głosów i zamknie się w budżecie do 250 tys. zł. Jego liderem jest Maciej Matyka.

Brodzik
Drugi projekt z numerem #27 jest związany z Brodzikiem na Berenta. Tutaj, dzięki zdobyciu 238 głosów, zostanie stworzone bezpieczne przejście dla pieszych z wysepką przez ul. Kasprowicza. Dzięki temu na teren Brodzika będzie można się wygodnie dostać drugim wejściem. Projekt był w kategorii do 250 tys. zł, a jego liderem również jest Maciej Matyka.

Polana Karłowicka
Trzeci zwycięski projekt zgłosił Paweł Suś i dotyczy on Polany Karłowickiej. W 2019 roku rozbudowane zostanie boisko wielofunkcyjne (etap II – część południowa), zostanie zainstalowane oświetlenie, pojawią się dodatkowe nasadzenia, nowe ławki oraz kosze na śmieci, a także dodatkowe stojaki rowerowe. To wszystko dzięki oddaniu przez wrocławian 765 głosów na projekt #169 z kategorii do 750 tys. zł.

Park Kasprowicza
I wreszcie czwarta propozycja, która zdobyła uznanie mieszkańców – historyczna ścieżka zdrowia w Parku im. Jana Kasprowicza na Karłowicach. Lider, Mirosław Habaj, zgłosił ten projekt pod numerem #239 w kategorii do 250 tys. zł. Dzięki zdobyciu 463 głosów uda się zrealizować I etap tej inwestycji.

Szczególnie raduje mnie fakt, że cieszący się ogromnym poparciem, wielokrotnie głosowany projekt stworzenia czegoś atrakcyjnego dla mieszkańców na skwerze Bełzy przy Akademii Wojsk Lądowych, od którego rozpoczął swoją działalność internetowy serwis lokalny Park Karłowice, w końcu został pozytywnie przegłosowany. Już w roku 2019 stanie tu pierwsza wrocławska siłownia dla seniorów! Bardzo dobrą wiadomością jest też rozbudowa boiska, montaż oświetlenia i dodatkowe elementy zieleni i małej architektury na polanie naprzeciwko kościoła, zwanej oficjalnie już Polaną Karłowicką. Służy ona mieszkańcom od kilku lat i jest świetnym miejscem rekreacji, sportu i kultury, więc zasłużenie będzie tam kontynuowana inwestycja.

Duży projekt na Brodziku – ostatni etap projektu rewitalizacji tego miejsca, czyli doprowadzenie niecki brodzika do postaci płaskiego placu z drewnianą ławą na podwyższonym murku, uzyskał 619 głosów. To świetny wynik, ale projekt przepadł w tym roku. Niestety, ze względu na zły stan niecki brodzika trzeba go będzie najprawdopodobniej zabezpieczyć. W przyszłym roku po raz kolejny będziemy składać ten sam projekt.

Zapraszamy osoby zainteresowane wyżej wymienionymi projektami do kontaktu z liderami i przekazywania swoich uwag (można to zrobić poprzez prosty formularz na stronie internetowej danego projektu pod adresem www.wroclaw.pl/wbo) lub na adres email:
parkkarlowice@gmail.com – zadbamy o to, aby każda informacja trafiła do odpowiedniego lidera projektu.

Zapraszamy też do wypełnienia specjalnej ankiety dotyczącej skweru Bełzy i realizacji projektu #22, adres ankiety: http://tiny.cc/belzy. Więcej szczegółów na ostatniej stronie Kuriera Karłowickiego.