Sztuka polska nie-podległa?

Od pięciu lat w Centrum Kultura Agora w ramach odbywającego się cyklicznie projektu 11/11 Wolność, kocham i rozumiem organizujemy konkurs graficzny wokół hasła WOLNOŚCI, zarówno tej w wymiarze politycznym, społecznym, jak i artystycznym. Idea, jaka nam przewodzi, to pokazanie najciekawszych, nieszablonowych, nowatorskich i odważnych prac.

W kontekście politycznym i społecznym WOLNOŚĆ nieodzownie kojarzy się z rokiem 1918. W świadomości zbiorowej Polaków odzyskanie niepodległości funkcjonuje jako jedno z najważniejszych wydarzeń w ich historii. To dzień, w którym powinniśmy doświadczać wspólnoty ponad podziałami politycznymi, społecznymi czy ekonomicznymi. W ostatnich latach obchody 11 listopada stały się jednak okazją do manifestowania konfliktów i różnic dzielących Polaków. To właśnie one często stają się motywem przewodnim, który powtarza się w nadesłanych pracach.

W kontekście artystycznym WOLNOŚĆ pozwala artystom, którzy zgłaszają do nas swoje grafiki, formułować poglądy na wszelkie tematy i komentować niekiedy niewygodne i kontrowersyjne w ich opiniach tematy. Artyści nie pozostają obojętni na wydarzenia codzienności. Odważnie przekraczają ideologiczne zakazy i nakazy, walczą z cenzurą, bo sztuka jest i zawsze była w pewnym sensie niepodległa.

Współczesne prace, które dostajemy na konkurs, nie pozostają obojętne wobec historii, tradycji, a także aktualnych wydarzeń. Z pewnością zachęcają nas do refleksji, zastanowienia się nad przyszłością, kontemplowania teraźniejszości, a także wspomnienia przeszłości.

Polska sztuka współczesna – bogata i różnorodna – wyrasta z rodzimej tradycji artystycznej, jej wielowątkowych doświadczeń, w znacznym stopniu odnosi się do przeobrażeń społecznych, politycznych i egzystencjalnych minionego czasu. Lata 1918, 1939, 1945, 1956, 1968, 1970, 1976, a zwłaszcza 1980 i 1989 są nie tylko datami o znaczeniu politycznym, ale wyznaczają również przełomowe momenty w polskiej sztuce, jej kształcie, tożsamości i kondycji. Artyści nigdy nie pozostali i nie pozostaną obojętni wobec dokonujących się zmian społecznych i politycznych.

Prace prezentowane na wystawie pochodzą z archiwum konkursów: Wolność jest Sztuką, Moja, Twoja Wolność, Po co Wolność? realizowanych przez Centrum Kultury Agora w latach 2016-2018. W lipcu tego roku ponownie zaprosimy artystów z całego kraju do interpretacji hasła Sztuka Polska Nie-Podległa?

Wypatrujcie informacji na stronie www.ckagora.pl

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5 a, Wrocław


Anna Borowska – specjalista ds. realizacji projektów kulturalnych w Centrum Kultury Agora, koordynatorka konkursów Wolność jest Sztuką, Moja, Twoja Wolność, Po co Wolność?