Innowacje dla osiedla

Projekt „Karłowice-Różanka – tu mieszkam, działam i zmieniam” realizowany jest na terenie osiedla przez Fundację Emma. Rozpoczął się w listopadzie 2021, zakończy w czerwcu 2023. Przez cały rok 2022 mieszkańcy pracowali nad innowacyjnymi i skutecznymi rozwiązaniami, które mogą wpłynąć na komfort osiedlowego życia, czy to na wałach nad Odrą, czy w kwestii bezpieczeństwa czy w funkcjonowaniu ogrodu społecznego.

Za uczestnikami i uczestniczkami projektu kilkadziesiąt godzin regularnych spotkań, wynikiem których powstały prototypy rozwiązań jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy osiedla. Przed uczestnikami postawione zostały wyzwania wypracowane w procesie metodą Design Thinking:

  • Jak moglibyśmy pomóc Zosi (mama, mieszkanka w wieku 25+) uczestniczyć w życiu ogrodu społecznego tak, aby mogła razem z dzieckiem/dziećmi spędzić ciekawie i pożytecznie czas na świeżym powietrzu w bezpiecznej atmosferze?
  • Jak moglibyśmy pomóc panu Piotrowi (mieszkaniec w wieku 60+) poruszać się wygodnie i bezpiecznie po wałach tak, aby poprawić komfort rodzinnych spacerów (pieszych i rowerowych)?
  • Jak moglibyśmy pomóc Łukaszowi (chłopiec w wieku 8-12 lat) pokonywać drogę z domu do szkoły/na plac zabaw tak, aby czuł się bezpiecznie i ani on, ani jego rodzice nie odczuwali strachu?
  • Jak moglibyśmy poinformować panią Karolinę (mieszkanka w wieku 30+) o lokalnie organizowanych wydarzeniach (np. zajęcia nordic walking) tak. aby wzięła w nich udział?
  • Jak moglibyśmy wzmocnić postawę ekologiczną Janka (nastolatek), aby jego styl życia był zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju?


Do tematów została przeprowadzona rotacyjna burza mózgów. Następnie w wyniku głosowania uczestnicy wybrali pomysły, które według nich najbardziej odpowiadały na potrzeby i na wyzwanie projektowe. W kolejnym kroku poszczególne grupy zbudowały prototyp swojego pomysłu i wraz z opisem przedstawiły go pozostałym grupom. O wdrożonych rozwiązaniach napiszemy w kolejnym numerze.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030