Spacerem po historii Różanki

Izabela Karbownik, Krzysztof Ziental

W drugiej odsłonie naszego cyklu „Kadr na historię” Izabela Karbownik, fotografka-amatorka oraz
Krzysztof Ziental, historyk sztuki, zaprezentują pięć par zdjęć z Różanki – w ujęciu dawnym i dzisiejszym.

Pierwsza z nich (fot. 1–2) to jedno z najważniejszych miejsc w historii Różanki, czyli dawna cukrownia i fabryka cykorii. Założony tu w 1835 zakład zajmował znaczną część terenów pomiędzy dzisiejszymi ulicami Obornicką, Bałtycką i Chorwacką. Dziś nie tylko zmieniła się funkcja tego terenu, lecz także zniknęła większość zabudowy. Widoczny po prawej stronie na zdjęciu dawnym zbiornik na wodę jest dziś parkingiem przy ul. Chorwackiej.

Fot. 1 Izabela Karbownik
fot. 2 ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org;

Drugi zestaw (fot. 3–4) przenosi nas na obecną ulicę Łużycką od numeru 8 do 18. W latach 30. XX wieku powstał tu szereg bliźniaków. W tej części Różanka zachowała charakter dzielnicy willowej, a nawet wiejskiej ulicy.

Fot. 3 Izabela Karbownik
fot. 4 ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org;

Na trzeciej parze (fot.5–6) porównać możemy budynek dawnej Restauracji pod Mostem Gröschela (dzisiejszym Osobowickim) z obecnym zakładem kamieniarskim. Częściowo tylko zachowany budynek zwieńczony neogotyckim krenelażem mieścił od początku XX wieku restaurację z winiarnią, kawiarnię, a obok znajdował się nawet ogród.

Fot. 5 Izabela Karbownik
fot. 6 ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org;

Czwarta dwójka zdjęć (fot. 7–8) to skrzyżowanie ulicy Obornickiej i Bałtyckiej. Tutaj w dużej części zachowała się jedna z nielicznych na Różance zabudowa kamieniczna. W największej z kamienic, niezachowanej z powodu działań wojennych, na parterze mieścił się zajazd i sklep niejakiego Kühna. Wyrosłe w tym miejscu drzewa stanowiłyby dziś znakomite miejsce dla letniego ogródka kawiarni, która odtworzyłaby dawną funkcję zajazdu.

Fot. 7 Izabela Karbownik
fot. 8 ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org;

Piąty zestaw (fot. 9–10) ukazuje pałac i obecny wygląd miejsca, w którym stał. Pałac na Różance, a właściwie dwór z końca XVIII wieku, należał do właścicieli ziemskich tego terenu. Obok niego, w miejscu dzisiejszej ulicy Bałtyckiej, na wysokości szkoły podstawowej nr 50, znajdował się folwark. Całość uległa zatraceniu w wyniku działań wojennych, a potem rozbudowy ulicy Bałtyckiej i Obornickiej. Obecny zielony skwer przy skrzyżowaniu Obornickiej z Macedońską z pawilonami stanowi pamiątkę po przydworskim ogrodzie.

Fot. 9 Izabela Karbownik
fot. 10 ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org;

W ten sposób odkryliśmy, które miejsca zmieniły się znacznie, a które mniej. Zachęcamy Was do porównywania starych fotografii z dzisiejszym wyglądem zatrzymanych w kadrze miejsc.