Skwer Bełzy na Karłowicach. Odnowa

Skwer Władysława Bełzy na wrocławskich Karłowicach może doczekać się zmian. Zielony teren pomiędzy ulicami Czajkowskiego, Asnyka i Konopnickiej wygrał w edycji 2018 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii projektów rejonowych małych, czyli w kwocie 250 tys. zł. – projekt nr 22.

Równocześnie w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli w Zarządzie Zieleni Miejskiej realizowane jest zadanie oświetlenia tego skweru w części zachodniej (140 tys. zł.).

Zanim nastąpi realizacja wykonana zostanie koncepcja dla całości pokazująca, jak powinien być zmodernizowany teren, a następnie w ramach dostępnych środków będzie on realizowany – w pierwszym etapie w zakresie oświetlenia (projekt Rady Osiedla) oraz siłowni dla seniorów (1 etap projektu WBO).

Dlatego chcemy przed przystąpieniem do opracowania koncepcji zebrać opinie i propozycje mieszkańców, aby odpowiadała ona na realne potrzeby.

Ankieta jest dostępna pod adresem:
http://tiny.cc/belzy
lub po zeskanowaniu QR-kodu.