Nowe miejsce na mapie osiedla

Od grudnia 2020 na osiedlu Karłowice-Różanka działa nowe Centrum Aktywności Lokalnej. Miejsce to z założenia ma służyć zwiększaniu zaangażowania społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do miejsca i grupy. Dlatego celem naszego działania jest zmotywowanie ludzi do aktywności w swoim najbliższym otoczeniu, czyli w ich społecznościach. Pobudzenie ich także do odpowiedzialności za siebie i innych, jak również rozwinięcie wiary, że wiele zależy od nas samych. Nie jako pojedynczych jednostek, ale jako wspólnot i grup obywatelskich, które biorą sprawy w swoje ręce i współtworzą miejsce, w którym czują się dobrze. Centrum Aktywności Lokalnej na naszym osiedlu przyjęło nazwę DuoSfera i jest prowadzone przez organizację pozarządową — Fundację Emma.

Na działania DuoSfery składają się następujące obszary:


Osiedlowa Pracownia ZRÓB to SAM to przestrzeń stworzona do prowadzenia otwartych warsztatów hobbystycznych i kompetencyjnych. Nasza oferta skierowana jest do mieszkańców, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz zdobywać nowe umiejętności. Tematyka warsztatów jest bardzo różna, począwszy od nabywania umiejętności praktycznych z zakresu szycia, majsterkowania, szydełkowania, wyplatania
z wikliny, decoupage’u, gotowania, aż po warsztaty rozwoju kompetencji społecznych, treningi mózgu oraz posługiwania się nowymi technologiami. Bardzo zależy nam na tym, aby efektem udziału w warsztatach było
powstanie grup zainteresowań, w ramach których uczestnicy będą się regularnie spotykać, wymieniać wiedzą i doświadczeniami, a także wzajemnie inspirować do dalszego rozwoju. Mieszkańcy mogą także przyjść do Pracowni ZRÓB to SAM i samodzielnie wykonać drobne prace na własny użytek np. skorzystać z maszyny do szycia do naprawienia spodni.
W ramach Centrum Informacji Kulturalnej i Społecznej informujemy mieszkańców o ofercie kulturalnej miasta, prowadzimy zapisy i umożliwiamy zakup biletów grupowych na wszelkie wydarzenia, zachęcając
w ten sposób przedstawicieli różnych pokoleń do wspólnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Wrocławia. W ramach cyklu To się ogląda co miesiąc polecamy ciekawe wydarzenia, wystawy, sztuki teatralne i filmy, które warto zobaczyć. Prowadzimy Gabinet poradnictwa rodzinnego — jest to przestrzeń wspierania dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w rozwiązywaniu problemów, sytuacji trudnych i konfliktowych. Mieszkańcy informawani będą także o ważnych inicjatywach prospołecznych realizowanych przez różne instytucje, organizacje pozarządowe i firmy.

Fot. z archiwum CAL DuoSfera

Inkubator Pomysłów Lokalnych to przestrzeń w Centrum Aktywności Lokalnej DuoSfera, która skierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą być czynni lokalnie, ale nie są pewni od czego zacząć, jak zebrać środki i czy pomysł się powiedzie. Jak nazwa wskazuje — Inkubator — trzyma pieczę nad działaczami/działaczkami i aktywistami/aktywistkami społecznymi, udziela wskazówek merytorycznych i praktycznych, pomaga znaleźć partnerów do współpracy, wspiera przez cały okres realizacji projektu. Do Inkubatora może się zgłosić zarówno osoba indywidualna, grupa formalna, organizacja lub firma. Stąd Inkubator łączy wszystkich, którzy chcą wspólnie tworzyć to miejsce, udoskonalać je, zbliżać do ludzi, odpowiadając tym samym na ich potrzeby. Z dotychczasowych doświadczeń w pracy z mieszkańcami naszego osiedla wiemy, że w wielu mieszkańcach drzemie niewykorzystany potencjał. Inkubator jest po to, by go dostrzec, pozwolić mu się rozwinąć oraz dać mu narzędzia do działania. Docelowo Inkubator ma skupiać wokół Centrum ludzi kreatywnych, z inicjatywą, ze społecznym zacięciem, niemających do tej pory okazji do samorealizacji. Jednym słowem Inkubator, jako część Centrum, tworzy miejsce przyjazne inicjatywom i sprzyjające rozwijaniu pasji na forum bardziej publicznym niż tylko domowe zacisze.

Karłowicki Klub Seniorów to miejsce spotkań seniorów z naszego osiedla, gdzie podczas warsztatów mogą oni rozwijać swoje pasje i zainteresowania, uczyć się korzystania z nowych technologii, doskonalić znajomość języków obcych, pracować nad sprawnością swojego ciała i umysłu, a także rozwiązywać różne trawiące ich problemy. W ramach KKS Fundacja wspiera Grupę Radosnych Seniorów, która tworzy kabaret piosenki przy Saloniku Trzech Muz. O wszystkich przedstawionych tutaj inicjatywach dowiesz się z naszego harmonogramu na każdy miesiąc, który znajdziesz w budynku „DuoSfery” przy ul. Bałtyckiej 8 lub w Wielopokoleniowym Centrum Aktywności przy al. Jana Kasprowicza 46, na naszej stronie internetowej www.emma.org.pl oraz na naszych fanepage’ach w serwisach społecznościowych.

Twarze Centrum Aktywności Lokalnej DuoSfera:

ze zbiorów własnych

EWA KUZILEK-SEKŚCIŃSKA
Od zawsze mieszka na Sępolnie, z Karłowicami związana (zawodowo) od ponad 15 lat. Pedagog, z optymistyczną wiarą w wartość komunikowania się, mediacji i porozumienia. Zbieracz, min. szalików, chust i apaszek, zdjęć i obrazów przedstawiających drzewa. Pisze eseje. Czyta biografie. Największe hobby to praca z ludźmi. W DuoSferze odpowiada za Centrum Informacji Kulturalnej i Społecznej, wartopytac@emma.org.pl

Fot. K. Dusza

ALEKSANDRA BOLEK
Mieszkanka Karłowic. Stoi za inicjatywą „Karłowice gotują – się” na Facebooku, realizuje projekty z pichceniem w tle. Redaktorka naczelna w Kurierze Karłowickim. Matka dwóch chłopców, z zawodu lektorka angielskiego.
W DuoSferze zajmuje się Inkubatorem Pomysłów Lokalnych, wartodzialac@emma.org.pl

ze zbiorów własnych

KAMILA ZILBERT
Członkini klubu Orando, lubi czytać fantastykę i pić dobrą kawę. W wolnych chwilach gra w gry z przyjaciółmi. Mieszka wraz z mężem i kotem na Swojczycach. W DuoSferze zajmuje się Osiedlową Pracownią Zrób to Sam,
wartorobic@emma.org.pl

ze zbiorów własnych

EWA SUCHOŻEBRSKA
Mieszkanka Karłowic, zawodowo: trener, coach, doradca personalny, od 2017 roku członkini Rady
Osiedla, prywatnie: pasjonatka rękodzieła i kolekcjonerka czterolistnych koniczynek. Odpowiada za koordynowanie CAL Duosfera i Wielopokoleniowe Centrum Aktywności oraz budowanie aktywnej współpracy z otoczeniem. Prezes Fundacji Emma, kontakt@emma.org.pl

Działanie publiczne Centrum Aktywności Lokalnej DuoSfera jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław w ramach projektu realizowanego przez Fundację Emma pt.: „Centrum Aktywności Lokalnej na Osiedlu Karłowice-Różanka — blisko mieszkańców, razem w działaniu”.