Agora ateńska i różankowa

Co ma wspólnego starożytna agora z Agorą w nazwie centrum kultury na osiedlu Karłowice-Różanka?

Agora, czyli miejsce zgromadzeń w okresie klasycznym starożytnej Grecji, spełniała funkcję przestrzeni otwartej, odpowiadającej potrzebom lokalnej społeczności. Otoczenie Agory ateńskiej sąsiadowało ze strefą mieszkalną, gdzie znajdowały się zazwyczaj budowle o przeznaczeniu religijnym i publicznym, mównice, studnie, fontanny oraz pomniki. Takie miejsce było rozbudowaną demokratyczną platformą dla publicznych zgromadzeń, debat i wystąpień, wystawiano tam sztuki teatralne i organizowano liczne kulturalne wydarzenia. Jednym słowem, idealny wzór na stworzenie przestrzeni, której wielowymiarowość wpisuje się w idee i charakter działalności Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.

Architekt i teoretyk Oskar Hansen w teorii Formy otwartej pisał, jak ważną rolę w kształtowaniu przestrzeni odgrywa tło, którego zadaniem jest eksponowanie i uczytelnianie zdarzeń. Podobna koncepcja przyświeca naszemu centrum kultury, które koncentruje się na stworzeniu idealnego klimatu do przemyśleń i kształtowania różnych aktywności człowieka, można więc powiedzieć, że spełnia funkcję właśnie takiego „tła dla zdarzeń”. Naszym celem nie jest narzucanie żelaznej konwencji lub programu. Wszystko jest u nas ruchome, a ofertę staramy się nieustannie dostosowywać do oczekiwań i potrzeb wrocławian.

Pełne zieleni osiedle Różanka, na którym znajduje się Agora, zbudowane jest według modernistycznych założeń. Architektura budynku naszego centrum też odwołuje się do tej tradycji, stawiając na harmonijną relację z otoczeniem i jego mieszkańcami.

W Centrum Kultury Agora staramy się pielęgnować zasady kolektywnej partycypacji, podkreślając multidyscyplinarność i stawiając na otwarty społeczny dialog. Nadrzędną wartością jest skupienie na potrzebach ludzi i pomoc w rozwijaniu bogactwa ich codziennej aktywności.


POLA FEDYSZYN – specjalista ds. promocji w Centrum Kultury Agora